§ 59 (c35) Zvolený obhájce

(1) Neužije-li obviněný práva zvolit si obhájce a nezvolí-li mu jej ani jeho opatrovník, může mu jej zvolit jeho příbuzný v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner, druh, jakož i zúčastněná osoba. Je-li obviněný omezen ve svéprávnosti, mohou tak učinit tyto osoby i proti jeho vůli.

(2) Obviněný si může místo obhájce, který mu byl ustanoven, zvolit obhájce jiného. Stejně tak si může místo nebo vedle obhájce, který mu byl zvolen osobou k tomu oprávněnou, zvolit obhájce jiného. Oznámí-li změnu obhájce tak, aby obhájce mohl být o úkonu vyrozuměn ve lhůtě stanovené trestněprocesním zákonem, orgán činný v trestním řízení ode dne doručení takového oznámení vyrozumívá nově zvoleného obhájce. V opačném případě je obhájce předtím ustanovený nebo zvolený, pokud není z obhajování vyloučen, povinen obhajobu vykonávat do doby, než ji osobně převezme později zvolený obhájce.

Author: mvasicek

Žádný komentář

Napsat komentář