§ 57 (c33)

(1) Ve vykonávacím řízení, v němž soud rozhoduje ve veřejném zasedání, musí mít odsouzený obhájce,

a) je-li jeho svéprávnost omezena,

b) je-li ve vazbě, nebo

c) jsou-li pochybnosti o jeho způsobilosti náležitě se hájit.

(2) V řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení o dovolání a v řízení o návrhu na povolení obnovy musí mít odsouzený obhájce,

a) jde-li o případy uvedené v § 56/§ c32 odst. 1,

b) jde-li o zločin

c) jsou-li pochybnosti o jeho způsobilosti náležitě se hájit, nebo

d) jde-li o řízení proti odsouzenému, který zemřel.

Žádný komentář

Napsat komentář