§ 21 (c3) Obsazení soudu

(1) V trestním řízení před soudem rozhoduje senát nebo samosoudce; předseda senátu nebo samosoudce rozhodují jen tam, kde to zákon výslovně stanoví. Rozhoduje-liv přípravném řízení soud v prvním stupni, rozhodnutí činí soudce.

(2) Řízení v prvním stupni koná u okresního a krajského soudu senát, jde-li o řízení o

a) zvlášť závažných zločinech, s výjimkou zvlášť závažných zločinů uvedených v části druhé hlavách V a VI trestního zákoníku, a

b) trestném činu vraždy novorozeného dítěte matkou podle § 142 trestního zákoníku, ublížení na zdraví podle § 146 odst. 3 trestního zákoníku a ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky podle § 146a odst. 3, 4 nebo 5 trestního zákoníku.

(3) V jiných případech než uvedených v odstavci 2 koná řízení v prvním stupniu okresního a krajského soudu samosoudce.

(4) Pokud má být uložen souhrnný trest nebo společný trest a dřívější trest byl uloženv řízení před senátem, rozhoduje soud v senátu, byť by jinak byl příslušný k rozhodnutí samosoudce.

Author: mvasicek

Žádný komentář

Napsat komentář