§ 51 (c27) Výkladové ustanovení

(1) Osobu lze považovat za obviněného a použít proti ní prostředků upravených trestněprocesním zákonem teprve tehdy, bylo-li jí sděleno obvinění.

(2) Pokud z povahy věci nevyplývá něco jiného, rozumí se obviněným též odsouzený.   Odsouzeným je ten, proti němuž byl vynesen odsuzující rozsudek, který nabyl právní moci.

Žádný komentář

Napsat komentář