§ 49 (c25 a c26) Tlumočník

(1) Tlumočník může odmítnout provedení tlumočnického úkonu z důvodů uvedených v zákoně o soudních tlumočnících a soudních překladatelích a z důvodů uvedených v § 99 a 100 starého tr. ř. O vyloučení tlumočníka rozhodne orgán činný v trestním řízení, který jej k úkonu přibral.

(2) Výši odměny a náhrad tlumočníka určí orgán činný v trestním řízení, který jej k úkonu přibral, v souladu s jinými právními předpisy upravujícími odměňování a náhrady tlumočníka. Nesouhlasí-li orgán činný v trestním řízení s výší vyúčtované odměny a náhrad, rozhodne usnesením. Proti usnesení je přípustná stížnost, která má odkladný účinek.

(4) Ustanovení trestněprocesního zákona o tlumočníkovi se přiměřeně použijí i na překladatele a na osobu vykonávající tlumočnickou a překladatelskou činnost jednorázově.

Žádný komentář

Napsat komentář