§ 47 (c23) Asistent soudce a asistent státního zástupce

(1) Asistent soudce zpravidla vydává a vykonává jednoduchá rozhodnutí, s výjimkou rozhodnutí o vině a trestu, provádí administrativní úkony spojené s řízením a činí jednotlivé úkony trestního řízení v souladu se zákonem o soudech a soudcích.

(2) Asistent soudce Nejvyššího soudu činí jednotlivé úkony trestního řízení z pověření soudce Nejvyššího soudu.

(3) Asistent státního zástupce zpravidla vydává a vykonává jednoduchá rozhodnutí, provádí administrativní úkony spojené s řízením a činí jednotlivé úkony trestního řízení v souladu se zákonem o státním zastupitelství. Není oprávněn zastupovat státního zástupce v řízení před soudem.

Žádný komentář

Napsat komentář