§ 38 (c15f) Zvláštní příslušnost v řízení před soudem

(přesun z § 179 odst. 1 a § 10 odst. 2 věta polední a odst. 3 jednacího řádu státního zastupitelství)

(1) K podání obžaloby a k jejímu zastupování před soudem je příslušný státní zástupce vyššího státního zastupitelství, než které u soudu působí, pokud ve věci vykonával dozor a věc nepředal nižšímu státnímu zastupitelství.

(2) Státní zástupce vrchního státního zastupitelství je ve věcech uvedených
v § 37/c15e příslušný k zastupování obžaloby i v řízení před jiným soudem, než u kterého působí, pokud věc nepředal státnímu zástupci, který by jinak byl příslušný.

(3) Státní zástupce uvedený v § 37/c15e je příslušný k zastupování obžaloby, kterou v těchto věcech podal, i v řízení před jiným soudem, než u kterého působí, pokud věc nepředal státnímu zástupci, který by jinak byl příslušný.

Varianta 1zhojení nedostatku místní příslušnosti státního zástupce nebude v trestním řádu upraveno, ponechá se na judikatuře

Varianta 2 – zhojení nedostatku místní příslušnosti:

Žádný komentář

Napsat komentář