§ 36 (c15d) Společné ustanovení k příslušnosti k výkonu dozoru

(přesun z § 16 jednacího řádu státního zastupitelství)

(1) Je-li dána příslušnost k výkonu dozoru několika státních zástupců, vykonává dozor ten, který je příslušný k výkonu dozoru nad vyšetřováním vedeným proti pachateli trestného činu nebo ohledně nejzávažnějšího trestného činu; jinak ten, který začal vykonávat dozor nejdříve.

(2) K došetření věci vrácené státnímu zástupci soudem, jemuž byla postoupena nebo přikázána, je příslušný státní zástupce, který vykonává dozor.

Žádný komentář

Napsat komentář