§ 34 (c15a) Zvláštní příslušnost k výkonu dozoru

 (přesun z § 10 odst. 1, § 13 jednacího řádu státního zastupitelství, § 175 odst. 2 trestního řádu)

(1) K výkonu dozoru v řízení konaném Generální inspekcí bezpečnostních sborů a k vyřizování věcí, v nichž zkrácené přípravné řízení konala Generální inspekce bezpečnostních sborů, je příslušný státní zástupce krajského státního zastupitelství i ve věcech, v nichž by byl jinak příslušný státní zástupce nižšího státního zastupitelství v obvodu jeho působnosti, není-li tímto zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak. Tento státní zástupce je rovněž příslušný k zastupování veřejné žaloby v řízení před soudem v těchto věcech, ledaže věc předal státnímu zástupci, který by jinak byl příslušný, a k rozhodování ve sporu o příslušnost ke konání úkonů před zahájením trestního stíhání mezi Generální inspekcí bezpečnostních sborů a jiným policejním orgánem.

Žádný komentář

Napsat komentář