§ 32 (c14) Obecné ustanovení

(1) Státní zástupce působí v trestním řízení jako nezávislý a nestranný orgán veřejné žaloby, orgán dozoru nad dodržováním právních předpisů v přípravném řízení a plní další úkoly stanovené tímto zákonem nebo jiným právním předpisem.

(2) Státní zástupce může při zastupování obžaloby v řízení před soudem využít pomoc jiného státního zástupce, právního čekatele nebo asistenta.

Varianta 1 – Příslušnost státního zástupce v trestním řízení nebude v trestním řádu vůbec upravena: Zde by pak byla vyžadována změna § 12 odst. 1 zákona o státním zastupitelství, a to výslovným oprávněním nejvyššího státního zástupce pokynem obecné povahy upravit otázky příslušnosti státních zástupců v trestním řízení. V této variantě by pak zůstalo pouze ustanovení upravující důsledky nedodržení místní příslušnosti státního zástupce: (Úkon státního zástupce nelze považovat za neúčinný pouze z toho důvodu, že byl proveden místně nepříslušným státním zástupcem.)

Varianta 2 – Příslušnost státního zástupce v trestním řízení upravena přímo v trestním řádu:

Žádný komentář

Napsat komentář