§ 19 (c1) Strana

Stranou se rozumí osoba oprávněná vlastním jménem v řízení před soudem uplatňovat nebo podporovat obžalobu anebo sebe nebo jiného proti obžalobě hájit. V přípravném řízení má postavení strany osoba, pokud soud rozhoduje o jejích právech nebo povinnostech.

Žádný komentář

Napsat komentář