§ 9 Zákaz opakovaného trestního stíhání

Trestní stíhání téže osoby za týž skutek, o kterém již soud nebo jiný orgán veřejné moci pravomocně rozhodl, je vyloučeno, s výjimkou případů výslovně stanovených v zákoně.

Author: mvasicek

Jeden komentář

Napsat komentář