§ 7 Zásada vyhledávací

(1) V přípravném řízení státní zástupce a policejní orgán objasňují způsobem uvedeným v trestněprocesním zákoně i bez návrhu stran stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede.

(2) Soud je povinen doplnit dokazování v rozsahu potřebném pro své rozhodnutí.

Žádný komentář

Napsat komentář