§ a5 Zásada projednání věci v přiměřené době

Trestní věci musí být projednávány bez zbytečných průtahů v době přiměřené konkrétním okolnostem, s přihlédnutím ke složitosti věci, požadavkům na provádění dokazování a k jednání obviněného a orgánů činných v trestním řízení v průběhu řízení.

Jeden komentář

Napsat komentář