§ a5 Zásada projednání věci v přiměřené době

Trestní věci musí být projednávány bez zbytečných průtahů v době přiměřené konkrétním okolnostem, s přihlédnutím ke složitosti věci, požadavkům na provádění dokazování a k jednání obviněného a orgánů činných v trestním řízení v průběhu řízení.

Jeden komentář
  1. měly by být u konkrétních věcí stanoveny lhůty, třeba krádež rozhodnout do 1 měsíce, loupež do 3 měsíců, zpronevěru do 5 měsíců, vraždu do 8 měsíců apod.

Komentáře jsou uzavřeny.