§ 1 Zásada zákonnosti

Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanový trestněprocesní zákon

Žádný komentář

Napsat komentář