§ a0

Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni.

2 komentáře
  1. Domnívám se, že účel je vymezen příliš úzce a v důsledku toho zde hrozí riziko, že cokoli, co nebude zapadat do množiny zjišťování TČ a jejich pachatelů, resp. jejich trestání, může být vnímáno jako nadbytečné, právě proto, že tím není sledován zákonem vymezený účel. Takové vnímání účelu TrŘ může svádět k nežádoucímu alibismu, proč orgány činné v trestním řízení nemají některé úkony činit, nebo nebude-li zbytí, pak jen „minimalistické“ podobě. Jinými slovy štít pro ty, kteří budou hlásat, proč to či ono nejde, namísto očekávaného hodnotového posunu.

  2. Obecné vymezení účelu trestního řízení, je pojato přísně formalisticky na zjištění pachatele a jeho potrestání (možno odklonů), avšak účelem není jen trest jako takový, ale především náprava pachatele vedoucí k zamezení recidivy.

Komentáře jsou uzavřeny.