§ a0

Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni.

2 komentáře
  1. Domnívám se, že účel je vymezen příliš úzce a v důsledku toho zde hrozí riziko, že cokoli, co nebude zapadat do množiny zjišťování TČ a jejich pachatelů, resp. jejich trestání, může být vnímáno jako nadbytečné, právě proto, že tím není sledován zákonem vymezený účel. Takové vnímání účelu TrŘ může svádět k nežádoucímu alibismu, proč orgány činné v trestním řízení nemají některé úkony činit, nebo nebude-li zbytí, pak jen „minimalistické“ podobě. Jinými slovy štít pro ty, kteří budou hlásat, proč to či ono nejde, namísto očekávaného hodnotového posunu.

Napsat komentář