Varianta I: Poškozeného a zúčastněnou osobu i nadále vyslýchat jako svědka

Varianta II: Samostatně upravit výslech poškozeného a zúčastněné osoby: viz oddíl 4

(uvedená varianta je spojená s tím, že by ustanovení trestního řádu a jiných zákonů o svědcích musela být doplněna i o další vyslýchané osoby, nebo by se muselo doplnit ustanovení odkazující na obdobné užití těchto ustanovení i na jiné osoby)

Žádný komentář

Napsat komentář