Varianta I: Poškozeného a zúčastněnou osobu i nadále vyslýchat jako svědka

Varianta II: Samostatně upravit výslech poškozeného a zúčastněné osoby: viz oddíl 4

(uvedená varianta je spojená s tím, že by ustanovení trestního řádu a jiných zákonů o svědcích musela být doplněna i o další vyslýchané osoby, nebo by se muselo doplnit ustanovení odkazující na obdobné užití těchto ustanovení i na jiné osoby)

3 komentáře
  1. Rozhodně bych byl pro omezení počtu „druhů“ výslechu. Současný trestní řád jich zná asi 15 a je to neúnosné. V podstatě by měly stačit dva typy výslechů – těch, proti komu se řízení vede a svědků.

    1. Ke komentáři Jiřího Kožiny: obecně ano, počet výslechů je vhodné mít co nejnižší a není žádný důvod vydělovat výslech poškozeného nebo výslech zúčastněné osoby.
      Nicméně výslech znalce by měl být samostatný, protože (kromě jiných rozdílů) musí být znalec jinak poučen.

Komentáře jsou uzavřeny.