Varianty k diskuzi:

I. připustit možnost uložit trestní příkaz i pro mladistvé pachatele,

II. připustit upuštění od potrestání trestním příkazem (s výjimkou upuštění od potrestání u spolupracujícího obviněného).

III. připustit uložení souhrnného a společného trestu trestním příkazem, i když byl předchozí trest uložen rozsudkem

IV. umožnit zpětvzetí odporu:

Osoba, která odpor podala, jej může vzít výslovným prohlášením zpět, a to až do doby, než státní zástupce započne s přednesem obžaloby. Odpor podaný osobou, která je oprávněna podat ve prospěch obžalovaného odvolání, může být vzat zpět jen s výslovným souhlasem obžalovaného. Zpětvzetí odporu vezme, není-li překážek, samosoudce usnesením na vědomí.

(trestní příkaz se ruší přednesením obžaloby státním zástupcem při hlavním líčení)

+ návaznost, že trestní příkaz je pravomocný a vykonatelný, pokud osoba odpor nevzala zpět.

Žádný komentář

Napsat komentář